Ἐδώ, τὰ ἰδικά μου, ἀλλὰ ὄχι ἰδιωτικά

8/10/09

Τὸ ποὺ σοῦ πρέπει ἄξια

Ἀξιοπρέπεια εἶναι
ἡ χαρὰ
τοῦ νὰ εἶσαι ἄνθρωπος·

κατ' ἀντιδιαστολὴ μὲ τὸν ἡδονισμὸ τοῦ νὰ καταναλώνεις.