Ἐδώ, τὰ ἰδικά μου, ἀλλὰ ὄχι ἰδιωτικά

26/6/12

Τί κάνεις

ὅταν νιώθεις πὼς εἶσαι μόνο βάρος γιὰ ὅλους;