Ἐδώ, τὰ ἰδικά μου, ἀλλὰ ὄχι ἰδιωτικά

24/9/09

Μὲ δυό, τρεῖς ἀναστεναγμούς...Ἀφιερωμένο στοὺς «ἀμάχους» ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς, ποῦρθαν σ' αὐτὴ τὴ χώρα νὰ ζητήσουν ἄσυλο, ἀλλὰ κατέληξαν φυλακισμένοι...
... καὶ θαμμένοι, ἄγνωστοι, ἀλλὰ μὲ τὴν ταμπέλα τοῦ «ξένου» ἀκόμα καὶ στὸν τάφο.
(Αὐτὴ ἡ φωτογραφία δὲν θὲ νὰ φύγῃ ποτὲ ἀπ' τὸ μυαλό μου)