Ἐδώ, τὰ ἰδικά μου, ἀλλὰ ὄχι ἰδιωτικά

24/8/09

Ἰδιῶτες στὴν οἰκοδόμηση, ἰδιῶτες καὶ στὴν πυρόσβεση...

Θεατές.

Νὰ θυμίσουμε τὴν μικροαστικὴ αἰσθητικὴ τοῦ τσιμέντου
στὴν ὁποία ἐπιδόθηκαν οἱ νεοέλληνες μὲ θρησκευτικὴ
προσήλωση. Ἐπὶ δεκαετίες.

Μὴν ἐκπλησσόμαστε.
Τὰ δέντρα, στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ὑπὸ διωγμὸ οὕτως ἢ ἄλλως καὶ χωρὶς πυρκαγιές.
Καὶ πάλι ὅπως τὸ 2007 ὁ μικροαστὸς θὰ ψηφίσει ἀπαλλάσσοντας τοὺς ἄρχοντες
ἀπὸ κάθε εὐθύνη.
Θὰ ἀγοράσει καὶ λίγο γκαζὸν γιὰ τὸν ἰδιωτικό κῆπό του.
Γκαζὸν πλαστικό.
Δὲν ὑπάρχει οἰκολογικὴ συνείδηση.
Μπᾶλα, κρέας καὶ τσιμέντο.
Τσιμέντο καθαρό.
Τὰ ΜΜΕ, οὔτε ἀναφορὰ στὰ ζῷα-θύματα τῶν πυρκαγιῶν.
Ἄλλωστε αὐτὰ ψοφάνε δὰν πεθαίνουν.
Ἂς μείνει βουβὴ ἡ γενιὰ τῶν 700 εὐρώ.
Ἴσως μιὰ μέρα νὰ εἶναι καὶ αὐτοὶ νοικοκυραίοι.
Μὲ γκαζὸν καὶ πλαστικὴ κούρσα γιὰ νὰ διαφεύγουν
γρήγορα στὸ Χωριὸ τὰ Σαββατοκύριακα.

Καὶ νὰ ψηφίζουν τοὺς ἀρχοντοχωριάτες
ποὺ ἐγγυῶνται τὴν ἰδιωτικὴ προκοπὴ ποὺ βλέπουμε γύρω μας.
Μπᾶλα, κρέας καὶ τσιμέντο.
Νισάφι!

(Ἐλπίζω ὁ συγγραφέας νὰ μοῦ συγχωρήσει τὴν ἁρπαγὴ καὶ τὴν μεταμόρφωση τῆς εἰκόνας τοῦ κειμένου. Τὄκλεψα ἀπὸ 'δώ: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1070755 . Ἂν δὲν τ'ἀρέσῃ, νὰ τὸ κατεβάσω)

Δεν υπάρχουν σχόλια: