Ἐδώ, τὰ ἰδικά μου, ἀλλὰ ὄχι ἰδιωτικά

4/10/09

Ἡ ψῆφος δὲν εἶναι ἀπόφασι... εἶναι πρόφασι...


Δεν υπάρχουν σχόλια: