Ἐδώ, τὰ ἰδικά μου, ἀλλὰ ὄχι ἰδιωτικά

2/1/10

Ἀνασκόπησι τῆς δεκαετίας τοῦ '00 (πρῶτο μέρος)

Χθὲς τὸ βράδυ, ζωντανά μὲ φίλους.

Ἡ συνέχεια, ζωντανὰ πάλι, τὴν ἐπομένη Παρασκευὴ στὸ Ἔξω ἀπὸ TV

Δεν υπάρχουν σχόλια: