Ἐδώ, τὰ ἰδικά μου, ἀλλὰ ὄχι ἰδιωτικά

22/12/12

Τί, ποτέ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: