Ἐδώ, τὰ ἰδικά μου, ἀλλὰ ὄχι ἰδιωτικά

14/12/09

Καλημέρα, μὲ δυὸ κομμάτια

Resistencia καὶ Revuelta, ἀπὸ τὸν δίσκο «95-00» τῶν Aeropajitas.

Ἀπολαῦστε ὑπεύθυνα :)

    

Δεν υπάρχουν σχόλια: